Interpret Scotland: Issue 18

Interpreting
the land of song - Paul Hibberd describes a study trip to Latvia


Thorsten Ludwig

Thorsten Ludwig
Quality Standards in
Heritage Interpretation
Basic Interpretive Skills - The Course Manual
Führungsdidaktik - Mit Gästen draußen unterwegs The Interpretive Guide - Course Manual


There are more publications, but unfortunately only in latvian.


Vides gida labas darbības 7 principi

Vides gida labas darbības 7 principi


Vides gidu avīzīšu izdevumi

Vides gidu avīzīte #1 Vides gidu avīzīte #2 Vides gidu avīzīte #3 Vides gidu avīzīte #4
Vides gidu avīzīte #5 Vides gidu avīzīte #6 Vides gidu avīzīte #8 Vides gidu avīzīte #9
10 11 12 13
Vides gidu avīzīte #10 Vides gidu avīzīte #11 Vides gidu avīzīte #12 Vides gidu avīzīte #13


Citas publikācijas

Augi un dzīvnieki Baltijas jūrā un piekrastē Baltijas jūras ekoloģiskās problēmas Pie jūras dzīve mana


Vides gidu rokasgrāmatas

Kā pastāstīt par dabu ar informācijas stendu un bukletu palīdzību - Saziņas rokasgrāmata Izprast, lai iemīlētu - Vides gidu rokasgrāmata Vides interpretācija - Rokasgrāmata cilvēkiem ar lielām idejām un mazu budžetu - Sems H. Hems


Lasis Ludis

Lasis Ludis un viņa brīnumainā dzīve Baltijas jūrā


Meža skudra Rude

Meža skudras Rudes dzīve


Ķērpjuts Cildas ceļojums

Ķērpjuts Cildas ceļojums


Sienāzīšu ziedu paslēpes

Sienāzīšu ziedu paslēpes


Plakāts "Latvijas nacionālie dabas simboli"

Plakāts "Latvijas nacionālie dabas simboli" - priekšpuse Plakāts "Latvijas nacionālie dabas simboli" - aizmugure


Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme Project "Promoting nature education as efficient mean of awareness raising" or "People with Nature" - Joint Manual Проект "Продвижение экологического образования как эффективного средства повышения информированности" / "Люди и природа" Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия - Совместное руководство по Проекту
2
3
1