Vides interpretācija ir viena no vides izglītības atraktīvākajām un perspektīvākajām formām, kur caur stāstītāja personīgo pieredzi, uzskatiem un pasniegšanas talantu aktīvā komunikācijā ieinteresē un dod zināšanas konkrētai mērķauditorijai.

Interpretācijas mērķis veicināt saudzējošu un cieņpilnu attieksmi pret dabu un dzīves vidi. Vides gida galvenā misija – bagātināt un mainīt cilvēka apziņu, izpratni, vērtību sistēmu un uzvedību.

Vides gids – ar konkrētām zināšanām (pedagoģijā, bioloģijā, ģeogrāfijā, meža zinātnē, vides aizsardzībā, kultūrvēsturē un tamlīdzīgi) apveltīts cilvēks, kurš emocionāli, oratoriski spoži un pārliecinoši spēj ne tikai sniegt konkrētās lietas, apkaimes u.c. aprakstu, bet savu pārliecības un ieinteresētības dzirkstelīti ienest arī klausītāja sirdīs. Tādējādi tiek panākta labāka izpratne un saskaņa cilvēka un dabas attiecībās, starp ciniska patērētāja un vidi cienoša indivīda dzīves modeli, cilvēkam izvēloties pēdējo.

 


interpret


Sīkāka informācija un padomi gidiem!

2
3
1